กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม

กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

 หมายเลขโทรศัพท์สำคัญติดต่อเรื่องทั่วไป
(เฉพาะเวลาทำการ)

TEL/FAX : 0-2513-1489

 หากพี่น้องประชาชนไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของประเทศไทย ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องอาชญากรรมอบายมุข ถูกรังแกจากกลุ่มอิทธิพลทีท้าทายต่ออำนาจของกฎหมาย ตลอดจนเรื่องเดือดร้อนไม่ได้รับความยุติธรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจกองปราบ เราพร้อมทำหน้าที่และยืนอยู่ข้างประชาชนผู้ทุกข์ยากเสมอ โดยสามารถเดินทางมาติดต่อเราด้วยตนเองตามแผนที่ หรือโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในกองบังคับการปราบปรามที่ท่านต้องการได้ที่นี่   แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย  เบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย  โทร 1195 ได้ตลอด 24 ชม.