กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม

อย.-กองปราบ บุกจับยาปลอม มูลค่ากว่า5ล้าน ขายให้เยาวชน ไปทำ’ยา4×100′

อย.ร่วมตำรวจบุกทลายแหล่งผลิตยาปลอม ยึดของกลางลอตใหญ่ 6 รายการ มูลค่ากว่า 5 ล้าน แฉมีการลักลอบขายให้เยาวชนนำไปทำยา 4×100 ที่ฮิตในหมู่โจ๋ ผ่านทางโซเชียล เร่งสืบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ [...]

CRIME ALERT

หากพี่น้องประชาชนทุกส่วนของประเทศไทยได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องอาชญากรรมอบายมุข ถูกรังแกจากกลุ่มอิทธิพลทีท้าทายต่ออำนาจของกฎหมายตลอดจนเรื่องเดือดร้อนไม่ได้รับความยุติธรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจกองปราบ เราพร้อมทำหน้าที่และยืนอยู่ข้างประชาชนผู้ทุกข์ยากเสมอ โดยสามารถเดินทางมาติดต่อเราด้วยตนเองตามแผนที่หรือโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานต่างๆภายในกองบังคับการปราบปรามที่ท่านต้องการได้ที่นี่

How to ไม่เป็นเหยื่อแก๊งลักรถ

“ รู้ไว้ก่อนเป็นเหยื่อแก๊งลักรถ ” หากกล่าวถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มนุษย์นั้นปรารถนาจะครอบครองนั้น  “รถยนต์” คงเป็นตัวเลือกในอันดับต้นๆ ที่ทุกคนอยากมีไว้เป็นของตนเอง    รถยนต์เปรียบเสมือนปัจจัยที่ [...]

การให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยหลอกลวง (INTERNET SERVICE PROVIDER SCAMS)

ผู้หลอกลวงจะส่งเช็คจำนวนหนึ่ง (เช่นราว 3.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ให้แก่ผู้ใช้บริการ เมื่อมีการเบิกเงินตาม เช็คแล้วก็ถือว่าผู้บริโภคตกลงที่จะใช้บริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service [...]

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ยุทธศาสตร์ภารกิจรักษาความปลอดภัย
และมั่นคง

  • ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์

ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

  • จัดระเบียบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารอย่างมีระบบ
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญ
  • สืบสวนปราบปรามอาชญากรรม ตามนโยบายและคำสั่งอย่างต่อเนื่องจริงจัง

ยุทธศาสตร์การอำนวยความยุติธรรม
และกฎหมาย

  • พัฒนาคุณภาพงานสืบสวนสอบสวนด้วยความรวดเร็ว
    และต่อเนื่อง
  • พัฒนาบริการและจัดการงานสืบสวนด้วยเทคโนโลยี
    และวิทยาการสมัยใหม่

PARTNERS